Bewust leven 

Bewust leven en levensgeluk

Bewust leven is naast praktisch leven en bezield leven de derde en diepste wijze van bestaan. Het is de derde en laatste peiler waar deze website op gebouwd is. Dit 3e hoofdmenu met haar vele submenu’s wijst de weg naar  garandeert stabiel geluk in ons leven, omdat het de weg wijst naar onze diepste vermogens. Naar hoe wij bedoeld zijn, naar stabiel geluk  dat tegen een stootje kan. Dit geluk is namelijk bestand tegen ons menselijk lijden zoals pijn, verlies en verval en wisselingen van emoties, tegen voortdurend piekeren en gevangen zitten in alleen je denkende hoofd. Omdat het contact met dit volle bewustzijn, put uit de meest diepe bron,  het universele bewustzijn  dat ieder van ons bezit en dat je kunt ontdekken. Nodig voor dit geluk is om bewust te leven, dat betekent om niet toe te geven aan consumentendrang, aan als maar meer, dan wordt je slachtoffer van je overvloed. Het gaat om de kunst van leven en bewust blijven genieten

Hoe? Zie hieronder de submenu’s.

Wie ben jijzelf eigenlijk?

Hoe kun je jezelf beter leren kennen. Wie ben jijzelf nu precies. Hoe kun je daar achter komen en wat heb je eraan. Je hoeft er niet bang voor te worden om jezelf dieper te leren kennen. Het maakt je alleen maar sterker.

Je leven lang zul je er iets aan hebben. De aanvankelijk negatieve afkeurende stemmen die iedereen wel in zichzelf kan horen; je zult leren die stemmen te doven, en jezelf te accepteren en van jezelf te houden.

Oefeningen om je bewustzijn te vergroten

Om dieper in jezelf door te dringen, om je bewustzijn te vergroten, zijn er veel oefeningen om je dat langzaam te leren.Er zijn oefeningen om aandachtiger te worden,  niet als een zool in gedachten de wereld door te trekken op de automatische piloot, niet te ‘slapen’ als het ware, maar er helemaal bij te zijn in je geest. Er zijn ook oefeningen waarmee je je bewustzijn zelf kunt vergroten en kunt leren kennen

Je universele bewustzijn

Levensgeluk door bewust te leven is de meest diepe en blijvende vorm van levensgeluk. Deze derde wijze van geluk is bestand tegen pijn, tegenslag, verlies en pijn. Dit geluk kan tegen een stootje omdat je vanuit je bewustzijn leeft en niet alleen vanuit je zorgen of je denken.

De astronauten kregen dat diepere bewustzijn, toen zij de aarde zagen vanuit de ruimte, haar schoonheid, eenheid, zij noemden dit het ‘overnieuw-effect’,zij gingen van de aarde houden. Een video daarover: link

In de zwarte link ‘volgende’ verwijzing naar Godsdienstige en spirituele wegen. Ondersteuning in de nieuwste wetenschappelijke visies van de quantummechanica en veel over Meditatie.

Alles over godsdienst

Bestaat god? Wat te doen met godsdiensten? Er zijn misschien veel vragen.

Er is een groot verschil tussen godsdienst als ideologie, die je maar moet aannemen en spiritualiteit als eigen overtuiging.

Want ‘geloven’ is niet ‘aannemen op gezag’, maar een eigen waardevolle overtuiging van hoop. Op deze wijze geformuleerd,

komen alle godsdiensten op hetzelfde neer: Islam, Boeddhisme, Christendom lijken dan op elkaar en gaan dan niet meer over kerkelijke voorschriften, maar over een levensopvatting hoe je wilt leven met bewondering en eerbied,

wellicht ook dankbaar dat je bestaat.

Wetenschappelijke fundering van onze werkelijkheid

Door de nieuwste ontwikkelingen van de wetenschap (de quantummechanica) is er een mooie visie op onze werkelijkheid ontstaan.

Onze werkelijkheid is van een onvergetelijke schoonheid. Vanuit een impliciete ingevouwen ordening streeft alles naar

harmonie en eenheid. Losse verschijnselen bestaan niet los van ons en opzichzelf, maar alles is een manifestatie van onderliggende

eenheid. Dat is ons bestaan. De krachten die in onszelf besloten liggen, helpen ons te ervaren en wijzen de weg naar zelf-ontplooiing

en harmonie.

Meditatie als hulpmiddel en haar gevaren

Meditatie is een hulpmiddel bij het oefenen om bewuster te leven. Je kunt er blij van worden door bijvoorbeeld je ademhaling te volgen.De adem maak je niet zelf. Je krijgt hem en zo is het met alles. Je dit realiseren kan je heel gelukkig maken.

Meditatie is wel iets dat je regelmatig moet trainen omdat wij in het dagelijks leven door allerlei dingen steeds worden afgeleid. Je kunt ook op een dag af en toe even stil zijn, een minuut of zo. Alsof je de tijd even stil zet. Meer over beter leren zien en waarnemen

Voor velen is dit genoeg. Niet iedereen heeft daar meditatie voor nodig. Maar ikzelf en vele anderen met mij wel. Ik vind het de grootste ontwikkeling in mijn leven. Als je psychisch ongelukkig ben, kun je beter eerst psychische hulp zoeken voor je je aan meditatie waagt.

Print Friendly, PDF & Email