Meditatie als innerlijk kompas, hulpmiddelen, ook over emoties, gevaren

Meditatie kern. Er zijn twee religieuze waarheden:

De eerste is dat de werkelijkheid mysterie is

De tweede dat dit mysterie vol genade is

Mysterie = niet te kennen, niet te vatten, bodem zonder grond, alles te boven gaand.

Vol genade = alles dragend, zegenend, vol vriendelijkheid, meelevend en vol van schoonheid

Doel mediteren

Meditatie is het scheppen van ruimten voor innerlijk bewustzijn. Meditatie kan ons blijer maken, vrijer, spontaner. Dan komen we bij onze eigen natuur. Meditatie is niet voor iedereen nodig: het gaat erom af en toe stil te zijn, bij de natuur of in het nu bij eigen ervaringen te blijven.
We kunnen spelen met de bewustzijnsvormen van onze geest: De dagelijkse geestelijke toestand, bevolkt door gedachten, angsten, zorgen, fixaties. Wanneer we hier bewust van worden, kunnen we er meer meester over worden.

Hulpmiddelen bij mediteren

Meditatie wordt aanvankelijk begonnen met ons lichaam. Door onze lichamelijk gevoelde emoties, leren wij over onszelf, voelen wij onszelf. Het lichaam is ons dekor tussen hemel en aarde, waar alles zich afspeelt in ons menselijk bestaan

Ademhaling en chakra’s zijn hulpmiddel. Het gaat niet om de techniek zelf, maar deze kan behulp zijn bij het vasthouden van aandacht en het aanwezig blijven. Hoe eenvoudiger proces, hoe beter.  MEER 

Er bestaan gratis apps als  hulpmiddel bij mediteren.

Er is er een te vinden op https://smilingmind.com.au

 Risico’s van mediteren

Je wordt er zo onverschillig door, zo irritant gelijkmatig, zo autistisch en eigenwijs. Als je je ogen de kost geeft, dan zie je dat dit inderdaad vaak zo is bij de beoefenaren ervan: om alles glimlachende grijze sokkenfiguren. Ze lijken boven de wereld te staan, maar je voelt soms hun onderdrukte razernij. Dat is de verkeerde weg. MEER

betrouwbaar adres voor meditatie www.de-wende.nl 

Emoties en relatie

Een verwaarloosd gebied in meditatie. Waar het altijd weer om gaat is om niet ten onder te gaan in emoties, maar er zover als mogelijk is ‘meester’ over te worden door ze te onderzoeken.

Dit één worden staat in schril contrast met de gebruikelijke benadering van ze onderdrukken of ze de vrije loop laten. MEER …

Wetenschappelijke benadering emoties 

Emoties zijn door hun subjectieve natuur lange tijd een ondoordringbaar gebied gebleven voor wetenschappelijk onderzoek.

De neurowetenschapper Jaap Panksepp legt een moderne benadering van emoties uit, en hoe serieus we de belofte moeten nemen dat spoedig de emoties van ons en andere dieren het leven van hen zeer zullen verbeteren.

Onze dierlijke emoties zijn via de stimulatie van specifieke hersengebieden te beïnvloeden binnenkort. Onze moties zijn:

  1. enthousiasme, nieuwsgierigheid
  2. angst
  3. pissig en woedend
  4. lust
  5. zorg
  6. tederheid en liefde
  7. paniek, verlatingsgevoelens
  8. spelen en vreugde (een meeuw vliegt niet alleen voor voedsel, maar ook omdat hij ervan geniet!)

Ook zonder neo-cortex (ons onderscheid met dieren, 2e niveau: geheugen; ook derde nivo: de regulering van emoties door de mens ) blijft het basaal emotioneel systeem intact bij mensen (nb. dementen!).

Zie 17 min. video van dit schitterende bescheiden mens: Jaap Panksepp:

the science of emotions

Print Friendly, PDF & Email