Mijn  Software

                                                                     ten dienste van onze

                                                                    belevingen (seks, dromen)

                                                                           door een expert

Inzicht in persoonlijke seksualiteitsbeleving

PERSONAL SEXPERTISE SOFTWARE
Software over persoonlijke beleving! Leer je eigen seksualiteit kennen en die van je partner; leer je eigen problemen oplossen. Bereken je macho- of femiscore! Personal sexpertise is een thuisprogramma voor iedereen. In voor namelijk spelvorm wordt de mogelijkheid geboden inzicht te verkrijgen in eigen seksueel functioneren en dat van de partner.
Het programma helpt bijvoorbeeld de vraag te beantwoorden: “Wat zoek ik in seks, en wat denk ik dat mijn partner er vooral in hoopt te vinden?”. Partners worden geholpen beter over intieme zaken te praten, en krijgen tips bij eenvoudige problemen. Op speelse wijze brengt Personal Sexpertise basiskennis dichterbij. Test in een quiz met vrienden je kennis, en laat de computer je macho- of femiscore eens uitrekenen!

Je vindt er ook zelfhulpprgramma´s bij problemen. Bijvoorbeeld te snel klaarkomen, geen zin, enz. Voor impotentie bijvoorbeeld, kun je een voorbeeld vinden in het submenu seksualiteit

Het is dus een thuisprogramma voor iedereen.
Het kan door een patiënt worden aangeschaft ter ondersteuning van een
therapie. Maar het kan ook gewoon gebruikt worden ter vergroting van seksuologische zelfkennis en voor meer begrip voor de partner.
In voornamelijk spelvorm wordt inzicht verkregen in eigen seksueel functioneren. Partners worden geholpen concreet over intieme zaken te praten en hun verlangens beter op elkaar af te stemmen. Inzicht wordt verschaft in mannelijke en vrouwelijke seksualiteit, spelregels en modern rolgedrag. U kunt er ook zelf mee gaan spelen: test in een quiz met collega’s uw kennis, en laat de computer uw macho- of femiscore eens uitrekenen (stereotiep mannelijk of vrouwelijk rolgedrag)!

Also available in English!
Vraag aan via

Software voor professionals en literatuur

DIAGNOSE HULP VOOR HUISARTSEN EN ANDERE HULPVERLENERS

OOK VOOR OPLEIDINGEN: alle voorkomende seksuele problemen besproken met suggesties en vragen.

Meer info en aanvrage

online hulp

Literatuur

Sexpertise:een seksuologisch computerprogramma. Maandblad Geestelijke Volksgezondheid,6. 1992
Het consulteren van de computer bij seksuele problemen. Voor huisartsen. In: Huisarts en seksuologische problematiek. Medicom, uitgave Schering, huisartsencongres Berlijn.

Sexual Intimacy. Towards an equilibrium between men and women. Journal of Couples Therapy. (with treatment assistance of a computerprogramm) Haworth Press, NY.1993
Computers en Seksuologie. Tijdschrift voor Seksuologie,14,1. 1990
Evaluatie van Sexpertise na 15 jaar:In Nieuwsbrief van de Vlaamse Vereniging voor seksuologie, juni 2003

Software voor inzicht in eigen dromen

Ik maakte ook software om je te helpen je eigen dromen te ‘lezen’ en verbanden te ontdekken over je meer onbewuste, zodat je meer van jezelf te weten kunt komen.

zie onder dromen

Print Friendly, PDF & Email