ONS DIEPERE  BEWUSTZIJN

Jouw diepere bewustzijn

Ons diepere bewustzijn staat niet alleen in de belangstelling bij spirituele mensen maar ook momenteel bij wetenschappers,( zie op deze site meer).

Om dieper ingevoerd te raken in dit begrip en het ook te leren beleven is het handig om Eckhart Tolle met zijn wereldwijde netwerk op internet eens te gaan volgen of te beginnen met zijn boek “De kracht van het nu”.

Alles is ons in het NU gegeven. Wanneer we in onze gedachten en herinneringen verkeren, zijn we niet in het NU. Het nu is het platform in de tijd, waarop wij kunnen beleven, wat er is. Het is onze ingang tot de eeuwigheid en wat er verder aan diepere dimensie te beleven is.

Zijn we (met ons bewustzijn) in het nu, dan leven we niet op de automatische piloot, niet alleen maar technisch-instrumenteel, dan gaat alles ons niet voorbij zoals in slaap. Dan leven we zoals ik in het eerste deel van mijn site als ‘louter’ dagelijks bestaan heb aangegeven. Zie

Bezield bestaan gaat verder, is duidelijk een andere levenswijze, een vollere. Zie.

Maar bestaan in vol bewustzijn is nog voller en belangrijker; het is dit  deel van mijn site, waar je je nu bevindt.

HET GAAT HIER OM BELANGRIJKE INFORMATIE WAAR WE ONS NIET ZOMAAR VAN BEWUST ZIJN.                                                        Alles is ons in het NU gegeven, niet daarbuiten. Daarbuiten leven we niet. Als we ons niet gewaar zijn van het ‘nu’, dan zijn we als dood, en beleven we niets en zijn ons daar niet eens van bewust.

We zijn dan ook als dood voor anderen. We vertellen hen onze verhalen, niet echt geïnteresseerd in hen: echte communicatie, laat staan contact, als levende doden schuiven we langs elkaar.

Als je dit vollere, levende bewustzijn wilt leren voelen, laat dan eens even woorden achterwege. En probeer zonder woorden te voelen. Voel je niets, voel je handen dan eens, voel het leven ervan, hoe weet je dat je armen hebt. Ons lichaam is ons levende energieveld, de vorm van je aanwezig zijn.

Ons lichaam is – al volgens Plato – de ingang naar onze ziel. Op deze site heb ik veel geschreven over ons lichaam, zie het innerlijk lichaam

Bekijk eens een boom bij jou in de buurt.

zonder op zoek te gaan naar hoe deze boom heet. Zeg niets, kijk, merk op: licht, kleur, nuances in de kleuren en in het licht. Luister naar het ritselen van de bladeren, luister en doe verder niets

Daarna: denk er eens over in bewondering:

De boom hangt samen met zijn omgeving. Zonder zonneschijn was hij er niet, zonder wortels en water van regen en morgendauw ook niet, zonder de goede grond ook niet om van lucht nog maar te zwijgen .

En dan is er nog een werkoorzaak: het zaadje van waaruit. waarom hij tot die vorm uitgroeit.

En dan is er – aldus Aristoteles – ook nog een formele oorzaak: een  vorm als innerlijk vormende activiteit die oorzaak is van het groeiproces en van differentiatie van de essentiële vormen (innerlijke beweging sapstroom, celgroei, vorming takken, verschillend per boom, eik). Dit is geen vorm van buitenaf opgelegd, maar geordende innerlijke beweging, die bepalend is voor wat is.

En tenslotte is er dan nog wat genoemd wordt een finale oorzaak: wat het worden wil, wat de uiteindelijke bedoeling is, wat het op het oog heeft te worden.

Het is een amandelboom. Haar vruchten zijn amandelen, die beschut liggen in eenharde omhulling en die weer in een nog hardere. Ze beschermen de vrucht ook tegen uitdroging.

En dit alles gaat maar door, alsmaar door……….

Haar schoonheid kunnen wij zien. 

Niet alleen fysiek, als wij alleen ogen hadden, konden we niet interpreteren, niet waarnemen en niets betekenis geven. Haar schoonheid spreekt ons aan, omdat we die herkennen, er weet van hebben. Hoe dat kan?

Haar schoonheid is haar ziel. Is ‘ziel’ en ‘schoonheid’ zwevend en niet-wetenschappelijk? We kunnen er wel degelijk over nadenken, het ‘wetenschappelijk’ benaderen, er over filosoferen, Meer

Ons universele bewustzijn

Meer over ons aller bewustzijn, aan iedere mens op deze aarde op dezelfde wijze gegeven, daarom universeel bewustzijn genoemd. Ons universeel bewustzijn heeft in de quantummechanica een wetenschappelijke ondersteuning gekregen. meer 

Een diepgaande video over wie we zijn.

https://www.youtube.com/watch?v=Smud6YfcJGs

diepgaande video over wie wij zijn

Beschouwingen over het woord ‘diep’ door de moderne theoloog Paul Tillich

Uit zijn boek: Als de fundamenten gaan wankelen
. zie: meer

Hier de tekst van Hoofdstuk 7: De diepte van ons bestaan.
De woorden ‘diep’ en ‘diepte’ zijn gewoon alledaagse woorden, maar ook in de poëzie en de filosofie, in de Bijbel en in vele andere religieuze geschriften komen wij deze woorden evengoed tegen, ……. Diepte is een ruimtedimensie,….. Daarom is het altijd nuttig om op zoek te gaan naar de redenen, waarom het collectief van vorige generaties juist die keuzes maakte. Het kan voor ons uitermate belangrijk zijn, als we zien welke implicaties verbonden zijn met termen als ‘diep’, ‘diepte’, ‘diepgaand’,…. Het kan ons zelfs een impuls geven om zelf tot meer diepgang te komen.

Het hele artikel

True intelligence is about thinking as the source of all intelligence

Print Friendly, PDF & Email