Soefisme

(uit: Tot de Ene. Dr.Witteveen,2006 Ankh Hermes). Het universeel soefisme probeert de eenheid tussen de godsdiensten te bevorderen. Daarttoe kreeg Hazrat Inayat Khan (geb. 1892) de opdracht de boodschap van het Soefisme naar het Westen te brengen (zoals rond 1970 het Boeddhisme volgde, zie daarover).

Zij bidden daar: Tot de ene De volmaaktheid van liefde, harmonie en schoonheid, Het enige wezen; Verenigd met alle verlichte zielen, Die de belichaming vormen van de meester; De geest van leiding.

Er is één waarheid die de mensheid door de eeuwen heen heeft gezocht, soms vermoed, Soms gevonden; en vaak weer verloren, in de dichtheid en bedekking van het aardse leven. Wij kijken naar die oude mystieke bron van de Egyptische wijsheid – die toegeschreven wordt aan Hermes Trismegistos, en waarvan later het een en ander is opgeschreven in de hermetische Geschriften.

Hoofdgedachten: 1. Er is een schepper van de hele kosmos, die alles gemaakt heeft en één en enig is.

2. De goddelijke geest leeft in de mens. De geest is niet afgescheiden van de Wezenheid Gods.

3. Die ene is uiteraard zowel zonder uiterlijke verschijning als onzichtbaar, maar doordat hij alle dingen een uiterlijke verschijningsvorm geeft, wordt hij zelf door alle dingen heen, zichtbaar…

4. Heilig zijt Gij van wie de hele natuur een beeld is geworden (de natuur meer dan de geschriften)

5. Het vermogen Hem te kennen, te willen kennen, is de rechte eigenlijke weg die leidt tot het Goede. Gemakkelijk want Hij komt je overal tegemoet op je reis en openbaart zich aan je geestesoog, als je waakt, slaapt, vaart, reist, wanneer je het niet verwacht, ‘s nachts, overdag, als je spreekt, zwijgt, overal. Want er is niets wat Hij niet is. Soefisme,

De kern. 6. Daarbij past ook de uitspraak: Heilig is God, die gekend wil worden en door de zijnen gekend wordt. Het gaat hier duidelijk om mystieke kennis – het zich openen voor het innerlijk licht en de innerlijke vibratie. De leerling die luistert, moet hetzelfde ontwaren als hij die spreekt en zijn bewustzijn moet delen; hij moet samen met hem ademen, dezelfde geest delen; zijn gehoor moet scherper zijn dan de stem die van hem spreekt. (Nag Hammadi tekst). Een vertakking wordt door de internationale school van de gouden rozenkruisers gekoesterd. In de M.E. kwam het boek Asclepius beschikbaar in Europa en in de Renaissance het Corpus Hermeticum. Velen zijn daardoor geïnspireerd (Spinoza, Bruno). Ook de vrijmetselarij kan hier uit voortgekomen zijn. Invloed groter in het Midden-Oosten, bij ons pas in 14e en 15e eeuw. Duizenden Arabische geschriften liggen nog op een vertaling te wachten.

Over diepergaande subsite mystiek en Rumi-teksten

Terug naar algemene subsite over god?Boeddhisme,Islam enz.

Print Friendly, PDF & Email