Coaching in de studententijd. Boek voor studenten en docenten/en voor studentenpsychologen,  docenten en decanen

Coaching in de studententijd over de meest voorkomende problemen (al of niet met een psychologisch achtergrond) zoals concentratie-problemen, uitstelgedrag, moeilijk af kunnen studeren.

Leefproblemen: niet kunnen kiezen, relatie-moeilijkheden (met ouders of vrienden), stress enz.

Bestellen via boekhandel, bol.com of uitgerij Acco

English version. Mail to the author  Mail

Lees hieronder meer

 

 

In de studentenleeftijd is de grootste kans op psychologische problemen< zie onderzoek hieronder

Uit veel onderzoek blijkt dat jongeren in de leeftijd van 18-25 jaar het meest stress-gevoelig zijn (Vos, 2001). Weg van huis moet je leren kiezen, eigen standpunten leren innemen, jezelf met je zwakke en sterke punten leren kennen. Iedereen wordt daar flink van; niet teveel pamperen. Onderzoek maakt echter duidelijk dat juist in die leeftijd waarin een jongere doorgaans van huis gaat, vandaar meegenomen problematiek nu goed naar boven komt, en het leven lang doorziekt wanneer deze niet wordt opgelost. Neurotische problematiek gaat niet vanzelf weg, want is immers gedeeltelijk onbewust; zij uit zich in symptomen zoals: concentratiestoornis, niet kunnen kiezen, niet durven afstuderen, depressie, verslaving enz. Vanwege deze tijdrovende symptomen is de motivatie van studenten doorgaans uiterst hoog om hun klachten snel nader te onderzoeken en mijn 25-jarige ervaring als studentenpsycholoog is dat de meeste problemen ook in korte tijd op te lossen zijn.
Ferdinand (1995) deed eerder een groot longitudinaal onderzoek dat gesubsidieerd werd door het Nationaal Fonds voor de Geestelijke Gezondheid in Nederland. Zijn er in de adolescentie ernstige problemen niet behandeld dan blijven deze het leven lang doorzieken. Een Amerikaans onderzoek (Roa e.a.1999) volgde 5 jaar lang 155 vrouwen tussen de 18-20 jaar. Zonder behandeling is het risico op terugkeer daarvan binnen 5 jaar 71%. De onderzoekers stellen dat deze leeftijd een belangrijk keerpunt is waarbij er veel eisen gesteld worden aan rolverandering en waarin belangrijke beslissingen over levensdoelen genomen worden. Verder bleek uit dit onderzoek dat 75% van de jong-volwassenen die ernstige beperkingen ondervonden in hun functioneren, geen adequate hulpverlening kregen. In de USA wordt in vergelijking met Nederland een veelvoud aan deze zorg besteed; in België is ze wettelijk ruim geregeld. In het Hoger Onderwijs in Nederland is ze te ver teruggeschroefd of ontbreekt helemaal.

 

Aandacht voor zelfontplooing binnen de universiteit, op een cruciale leeftijd.

 

Psychologische hulpverlening binnen een onderwijsinstelling.

Intelligentie reikt niet verder dan onze emoties toelaten. (Prof. Piet Boeke).

Vorming van de persoonlijkheid is binnen het onderwijs een klassiek ideaal. Informatie wordt pas opgenomen en verwerkt tot kennis en wijsheid binnen een evenwichtige emotionaliteit. Is het dan ook een taak van een onderwijsinstelling om aandacht te hebben voor persoonlijke problemen van haar studenten? Hoever moet dat gaan? Grenzen en mogelijkheden behandel ik in dit hoofdstuk.
Bezwaren en mogelijkheden….

MEER

De schatplichtige universiteit.

In duizenden studenten ligt een verborgen schat die niet wordt gedolven.
Waarom gebeurt dat dan niet?
Het Ministerie van OCW (Onderwijs enz.) stuurt deze vraag door naar het Ministerie van VWS (Volksgezondheid enz.) omdat mijn vraag over meer lijkt te gaan dan onderwijstechnische kennisoverdracht. Het Ministerie van VWS stuurt mijn vraag terug naar het OCW omdat mijn vraag over onderwijs lijkt te gaan.
Een mens is niet te splitsen. Ons brein is emotioneel en stress maakt dat iemand slechter in staat is informatie en kennis op te nemen oftewel: ‘onze intelligentie reikt niet verder dan onze emoties toelaten’.

Dé student waar besturen mee werken, bestaat niet. Wel de individuele student. Wie hem en haar aandacht geeft, ziet de schatten die in hen verborgen liggen. Schatten zijn het, studenten.

Print Friendly, PDF & Email

Het drama van het begaafde kind.

Begaafdheid als struikelblok. 

Het zijn als regel geen zwakke maar juist sterke persoonlijkheden die bij een studentenpsycholoog aankloppen. Vaak fungeren zij ook als praatpaal voor hun vrienden of vriendinnen. Velen zijn al van jongsafaan gewend om de gaten die in een gezin vielen door dood, verlies of afwezigheid van een ouder op te vullen. Zagen zij een verdriet of angst in hun ouders, of merkten zij dat ouders hun eigen bestaan zin probeerden te verlenen door veel te verwachten van hun kinderen, dan namen zij op jonge leeftijd al de beslissing hun eigen problemen opzij te zetten en zich in te zetten voor de ander.

Ook wanneer er een probleembroertje of –zusje was, die alle aandacht vroeg, besloten zijzelf om hun eigen problemen zelf maar op te lossen. In zekere zin moet de wereld het natuurlijk van dit soort mensen hebben. Maar hun kracht kan tegelijkertijd hun struikelblok worden.

Waarom ze vastlopen en om hulp vragen is omdat ze uit balans geraakt zijn. Ze hebben het zorgeloze kind in zichzelf begraven, ze hebben hun eigen gedachten en gevoelens opzij gezet en weten daarom niet goed wie zij zelf zijn. Zij lijden aan wat trefzeker ‘Het drama van het begaafde kind’ is gaan heten (Miller (1979). MEER

Er zijn ook hoogbegaafde kinderen, die niet onder bovenstaand thema van het begaafde kind, vallen maar gewoon met hun hoogbegaafdheid moeten leren omgaan. Een uitstekende website (en eventuele coaching daarbij) is die van Kenata Hamsikova link

 

 

Waarom studenten die vastlopen niet verwijzen naar een zorginstelling buiten de Universiteit? Externe instanties hebben vaak lange wachtlijsten; het specialisme is daar niet altijd voorhanden om kortdurende psychotherapie met het behoud van diepte te geven waar intelligente mensen recht op hebben; er zijn geen directe contactlijnen met studie-adviseurs binnen de eigen onderwijsinstelling en geen consultatie met hen over psychologische achtergronden van de studeerproblemen. De Alma Mater (oude benaming van tedere moeder in het Hoger Onderwijs) schuift problemen niet af naar een ander.

Kosten van studie-uitval gerelateerd aan een verkeerde studiekeuze, kosten de maatschappij jaarlijks 6 miljard (Volkskrant, 2013). Een interne dienst waar aandacht is voor problemen van studenten waar ze zelf niet uitkomen, kost niets omdat zij zichzelf terugverdient. Want voor iedere afgestudeerde student, ontvangt een Hoger Onderwijsinstituut subsidie. Een onlangs ingevoerde instrumentele studiecheck is onvoldoende omdat op onbewuste gronden soms onterecht van doorstuderen wordt afgezien door wat wel wordt genoemd ‘ het drama van het begaafde kind’ (A.Miller). Begaafdheid als struikelblok – is een slecht onderkend veel voorkomend verschijnsel, dat behandeling verdient.

Print Friendly, PDF & Email