Cyberseks

Cyberseks via sociale media en internet bestaat momenteel volledig uit porno en porno valt in onze Westerse cultuur bijna volledig samen met inhumaan. Inhumaan omdat het vaak om machtsverschillen tussen partners gaat, vrouwen ge-objectiveerd worden en gedeeld in stukken, en omdat de hele industrie gebaseerd is op onderdrukking en uitbuiting met name van de vrouw. Mannen zien dit standpunt niet altijd gemakkelijk in; vrouwen daarentegen heel snel.
In de geschiedenis is niet altijd sprake geweest van porno zoals wij die kennen. Vrij werden erotische symbolen gebruikt en esthetische voorstellingen van seksuele handelingen zijn duizenden jaren oud.
Hieronder volgt een gedeelte van geschiedenis van de porno, vanaf het ontstaan van de Cybersex via internet zoals die door Indira Reynart verzameld is; hij/zij nodigt uit mee te discussiëren via www.crossmediaforum.nl

Sinds 10 jaar zijn de verspreiding en de toegankelijkheid van pornografie sterk vereenvoudigd. Beperkingen zijn minder en het taboe neemt af, aldus Mike Adams. Columniste Sussanah Breslin, die stelt dat porno tastbaar is geworden. Door de toename van interactiviteit bepaalt men zelf wanneer men tot een hoogte punt wil komen. “Seks is iets wat iedereen wil, het probleem is alleen dat men in de meeste gevallen een partner voor nodig hebt waaraan je je moet onderwerpen. Je moet genoegen nemen met zijn of haar tekortkomingen en ook ben je bezig om hem of haar tevreden te stellen.Dit is nodig voor liefdevolle seks die uiteindelijk in een goede relatie tot echte diepte en verbondenheid kan leiden en tot levensgeluk (waar deze site over gaat).

Tot op heden is de pornoindustrie de enige tak van e-commerce die gegarandeerd is van hoge winstmarges.[li] Uiteraard heeft dit allemaal met geld te maken, want tot op heden is de pornoindustrie één van de grootse money-maker van de wereld.

…………..

Nieuwe technologische middelen in 2017 en toekomst zie beschouwing  link

Print Friendly, PDF & Email