een goed gesprek

Goede gesprekken, saaie of verfrissende?

Wij voeren gesprekken, maar hoe te zorgen dat we elkaar begrijpen?

In de tekening links is aangegeven dat A en B communiceren (de witte pijlen), maar A richt zich op de woorden van B en andersom (op wat boven de oppervlakte (gele streep) uitsteekt. Onder de gele streep ligt wat ieder met zijn eigen woorden bedoelt. Het woord ‘huis’ of ‘relatie’ bijvoorbeeld betekent voor A heel iets anders dan voor B: ieder heeft aan die woorden hele andere herinneringen en geeft er niet per sé de zelfde betekenis( verschillende betekenisconnotaties.)

…..Daar moeten we dus naar  v r a  g e n  en te gauw denken dat we het wel begrijpen! Als we de betekenis voor de ander niet checken  spreken we hoogst waarschijnlijk langs elkaar heen.

De rode punten geven aan waar we hetzelfde bedoelen (beneden in de punt waar we elkaar overlappen. De 2 rode bolletjes meer naar boven komen voort uit ons gemeenschappelijk menszijn en ons universeel bewustzijn (meer), waar mensen hetzelfde beleven en gewaar kunnen zijn.

Over ruzie in gesprekken met name tussen partner  meer

Meta communicatie.

Meta-communicatie kijkt niet naar de inhoud van een gesprek, maar naar de manier waarop die gesprekken gevoerd worden. Hoe gedraagt A zich bijvoorbeeld naar B: wie is steeds aan het woord en wie luistert vooral. In de video hiernaast zie je hoe premier Rutte op iedere vraag direct een antwoord heeft, de ander als het ware wegvaagt.

Dat wegvagen gebeurt heel vaak in gesprekken. Met name mannen (meer )doen dit in onze cultuur vaak, maar ook vrouwen die assertief geworden zijn (en terecht) maar de balans tussen ontvangen en tot uitdrukking brengen nog niet in evenwicht hebben.

Maar verwar niet de heftigheid en hartstocht waarmee iemand spreekt en dominant willen zijn.

Over ruzie in gesprekken, enige tips hier

Print Friendly, PDF & Email