Het ware Zelf 

‘Het ware zelf ‘

Met de uitdrukking ‘ het ware zelf’ wordt het tegendeel bedoeld van ‘ het valse zelf’. Het ware zelf is het tegendeel van image, maskering. De uitdrukking doelt op hoe iemand vanuit zijn diepere zelf zijn wil. Puur en zuiver. Het is volgens sommige psychologen niet mogelijk om over je ware zelf te spreken, omdat een mens nooit zou kunnen weten, wanneer hij echt is. Maar die psychologen spreken vanuit een meer gedrag/cognitief frame. Iemand kan weten wanneer hij zichzelf is.

Het ware zelf kan nooit een ander zijn en nooit een ‘ding’ . Het is geen object (tegenover je). Zeggen ‘ ik ben dit of dat’ , doet je je ware zelf verliezen. Een beeld van je ware zelf hebben, ‘ je zogenaamde identiteit’, betekent jezelf verliezen en er een gebruiksartikel van maken, een object temidden van andere objecten in een onzekere wereld. Je maakt je dan afhankelijk van wat je hoopt dat een ander van je heeft, je maakt je afhankelijk van iets buiten je, een wankel houvast. (p.133 in het prachtige boekje van David Frawley: Vedanta, meditatie) Geloof, beleef, dat er zoals jij geen twee zijn in het hele universum. Je bent uniek, de ruimte in je hart is je ware thuis. Zoals jij zijn er geen twee in het hele universum niet. Je bent geen object, je bent persoonlijk ‘jij’. Je bent geen statistisch nummer, geen gemiddelde mens (waar iedereen in onze cultuur mee wil rekenen en meten); je bent jij, uniek, een eigen gezicht.

In meditatie is altijd een belangrijke vraag om bij stil te staan: wie ben ik. En als dat verveeld: wat is angst? of wat zoeken we eigenlijk in het leven? of wat ook een leuke is: wie is het die dat vraagt? Hiermee verbreken de kolossale fout van onze cultuur, die bij ‘ik’ alleen ons uiterlijk bedoelt, onze toevallige handeling. We moeten ons zelf niet verwarren met wat anderen ons hebben verteld, of met wat gebruikelijk is of modieus, of wat vluchtige gedachtenpatronen toevalligerwijs projecteren. Wat we over onszelf denken is daarom niet zomaar zelfkennis; het is alleen wat we ervaren hebben, de last van onze conditionering. Het geeft nog niet aan wat de aard van ons bewustzijn is, alleen hoe we ons met de uiterlijke wereld vereenzelvigen. Dat is gevaarlijk en lijden en verlies is het gevolg. Ontwikkel de weg die naar waarheid leidt. Het is de fundamentele vraag.

In de Pesso-psychotherapie  is het zelfs precies het doel van de therapie om iemand bij zijn ware zelf te brengen. Je kunt het voelen als thuiskomen, alle schijn is verlaten, en je lichaam is tot rust gekomen. Eindelijk thuis. ‘Ware zelf’ is synoniem met ‘ziel’. Meer over de ziel . Meer over de ziel in psychotherapie

Terug naar ‘contact met jezelf’

Print Friendly, PDF & Email