Intimiteit 

Intimiteit

Intimiteitsgevoelens in de relatie beginnen al wanneer je in je binnenste diep geraakt wordt door je partner. Dat begon bij mij al toen ik haar voor het eerst zag. Haar figuur, haar sportieve uitstraling. Toen ik haar later durfde aan te spreken tussen andere mensen, bleef ze gewoon naast me staan toen de anderen vertrokken, zo vanzelfsprekend, alsof ze bij me hoorde. Die vanzelfsprekendheid had ik nog nooit zo diep ervaren, iemand die zomaar bij je is, naast je blijft staan. Tja, en verder is aantrekkingskracht een ervaring die vele zintuigen raakt: zij streelde mijn oog, haar huid was zachter, koeler dan de mijne, en riep bij mij een heel intieme ervaring op: ik wilde bij haar zijn, dichtbij want ik voelde dat zij hetzelfde wilde. Ik wilde haar strelen, aanraken, optillen zelfs. En dan haar geur: niets brengt twee mensen zo dicht bij elkaar als het inademen van de geur van wie je houdt. Zoals je als baby de mamma herkent aan de geur en dan nu dezelfde intimiteit terwijl je volwassen bent. Er zijn veel soorten intimiteit, ook die met jezelf, ik bedoel met je eigen innerlijk. Bij intimiteit met een partner wordt meestal direct op seks gedoeld, maar hieronder kun je zien dat intimiteit met een partner vele dimensies kent.

Video Eckhart Tolle, hier

Intimiteit met jezelf

Voor werkelijke intimiteit met een ander is intimiteit met jezelf nodig, en dan bedoel ik meer dan wat iedereen daar direct bij denkt, ik bedoel ook contact met je ware zelf, zonder je te verliezen, je ziel te verspelen of weg te geven. Hier moet je zijn om intiem te kunnen zijn met wat of wie dan ook.

‘The quality to be close to yourself brings you close to everything else. The quality of desire (the subtle and the sexual): a quality of intimacy, close to yourself, to something central, something very real in oneself, very precious, desire for your own heart, make yourself open, vulnerabile, tender and strenght. It is a kind of a posture, see what arise in you, presence of you as you.’

(foto hiernaast Erwin Olaf uit N.vh.N)

Liefde

Verlangen naar contact is volgens de seksuoloog Schmidt een grotere drijfveer dan seks zelf, hoewel het andersom kan lijken. Dat komt omdat we zorgen dat we seksueel geprikkeld raken en dan heeft contact maken een alibi; als een soort ‘verlegenheidsoplossing’. Terwijl ruzie bijna altijd over ‘ seks’ als zodanig gaat. De een: ‘ als de relatie beter wordt, dan volgt de seks vanzelf wel’. De ander:’ als er meer seks is, dan wordt de relatie vanzelf gezelliger’. Een seksuele relatie kán een diepe vereniging tussen lichaam en geest tot stand brengen. Dan is deze vorm van contact een belangrijke ontmoeting en geen terloops gebeuren. Je opent je hart en je ziel ook niet voor Jan en alleman, dus waarom je lichaam wel? Als iemand ons achteloos aanraakt met een houding waarin geen tederheid spreekt, voelen we ons op den duur gekwetst of gebruikt. Iemand die ons met respect, tederheid en grote zorgzaamheid behandelt, schenkt ons een diepe vorm van communicatie, niet alleen met de ander, maar het brengt onszelf dichter bij onszelf. Een seksuele relatie op zichzelf maakt ons niet minder eenzaam; het is geen wondermiddel tegen eenzaamheid. Als er niet genoeg communicatie is op het niveau van hart en geest, maakt seks de kloof alleen maar breder en maakt ieder eenzamer.


Schoonheid

In intiem contact tussen twee volwassen mensen openen zich nog veel meer dimensies dan de hierboven beschrevene. Zo ‘ hemels’ kan het zijn, alsof het niet meer van deze aarde is en het gewone aardse ontstijgt. Zo beeldschoon was zij alsof ze was geboren zonder haar ouders. (Haiku)

Streling

Mijn liefje, mijn lijfje. We strelen, omlijnen ons liefje helemaal en zeggen zonder woorden: ’dit ben jij!’

Een diepere erkenning bestaat bijna niet.

Lezen in bed

Samen in bed lezen .
Welk een vanzelfsprekend gevoel, dat op weinig andere plaatsen gevoeld kan worden, lezen in bed. (Geldt niet voor iphone, die slokt je teveel op en je verliest contact met je directe omgeving) . Je ligt daar met een boek, de ander ook gewoon naast je. Je hoort de ander ademen en hoeft niets te doen. Zo ver zijn jullie samen al gekomen, zo vertrouwd, een verworven dimensie, een grote psychologische vaardigheid. Niets geen verborgen eisen van de ander, niets geen plichten die je roepen, gewoon daar liggen en de ander naast je weten als vanzelfsprekend. Het is als het oeroude beeld van moeder en kind, waarbij het kind zichzelf kan zijn in de nabijheid van de moeder, gewoon zichzelf.

De kus

Een aandachtige kus is meer dan een gewone aanraking. Het is in wezen een mythisch oeroud gebaar. Dichter bij kan een aandachtige kus bijna niet komen. Je komt tot in elkaar, je voelt elkaars ademhaling. In het ritme van die ademhaling voel je, schenk je elkaar levensadem. ‘The kiss is not merely the discovery of a new tactile sensual pleasure. It revives forgotten mythes that identify the soul with breath and symbolizes communion or symbiosis of soul’ (James Nelson). ‘Having sex…making love’ zijn uitdrukkingen alsof we het zelf allemaal maken.

Verlangen

Verlangen zonder te willen kennen is als de ander behandelen als object, als middel tot zelfgratificatie. Echt verlangen is het begin van echt willen leren kennen. ‘There is an intimate connection between desire and knowledge.’

I love you

‘Ik hou van jou,’ zeg ik. Ik bedoel: ‘Jij bent de verbinding tot de plaats in mijzelf, waar ik liefde ben.’ Ik val in de liefde (‘I fall in love’). Het is zo pijnlijk om uit  de liefde te vallen. De deur is zo wanhopig gesloten en de sleutels, waar zijn zij gebleven? We zijn in ons menselijk bestaan soms in een zo gedepriveerde staat dat als we liefde voelen, dat we dan de ander willen bezitten, vast houden, en dan uitgeput raken, enz. Wat bedoel jíj feitelijk en precies wanneer je tegen iemand zegt: ‘ Ik hou van jou?’

Wat zoeken wij in seksualiteit?

Het is belangrijk – als er iets niet goed loopt – eens na te denken over de vraag: wat zoek ik eigenlijk in intimiteit als seksuele vorm, waar ben ik nu precies op uit, wat zou ik nu eigenlijk het liefste willen? Dit blijkt namelijk voor iedereen anders te zijn (zie hieronder een stukje seksuologie).

Seksualiteit is niet louter een fysieke impuls, maar wordt ook beïnvloed door onze gedachten. (Als je geblinddoekt moet raden wie je aanraakt, en of het seksueel of affectief bedoeld is, dan hangt het gevoel dat je ervaart, af van of je denkt dat het een man of een vrouw is die je aanraakt.) . Ook is het volgens de seksuoloog Schmidt zo dat soms eerst ons verlangen komt om met iemand contact te willen hebben, en daarna pas de seksuele impuls die we daarbij opwekken ter rechtvaardiging van ons verlangen.

Naast de reden: “Gewoon, omdat ik het lekker vind”, blijken er verder wel 80 verschillende redenen te zijn waarom mensen sex kunnen willen (Volgens een onderzoek van de seksuoloog Fischer). En zelfs blijkt een mens in de ene fase van zijn leven ook nog weer naar hele andere dingen in sex op zoek te zijn dan in een andere fase. Inzicht daarin geeft je meer keuzemogelijkheden en dan hoef je niet alles cliché steeds op dezelfde manier te doen.

Vraag je iemand: “Wat zoek je in sex, waarom doe je het?”, dan is het eerste antwoord meestal: “Natuurlijk omdat ik het lekker vind”. Vraag je verder, dan blijken er toch heel wat meer redenen te kunnen zijn. Bijvoorbeeld de volgende …… Wil je je sexuele spanning kwijtraken? Wil je geborgenheid voelen? Wil je een ander een warm holletje bezorgen? Wil je sex omdat je bang bent anders tekort te komen? Omdat je bang bent anders niet normaal te zijn? Omdat je anders de neukfrequentie van de gemiddelde Nederlandse man niet haalt? Wil je sex omdat te bewijzen dat je een man bent? En om duidelijk te maken dat er gebeurt wat jij wil?

In de loop van je leven kunnen je motieven ook veranderen. Na iets naars wil je bijvoorbeeld alleen maar vastgehouden worden. Dan weer wil je lol, of spel. Dan weer wil je je eenzaamheid opheffen, enzovoorts. Het is handig om te weten wat je in sex zoekt, zodat je ook beter kunt zorgen te krijgen wat je verlangt op dat moment. Onderscheid maken tussen affectie en sex is bijvoorbeeld heel belangrijk. Als je als man een arm om je partner legt, betekent dat nog niet dat je met haar naar bed wilt of moet Vaak zijn mensen te verlegen om allerlei gevoelens tot uiting te brengen en ze versexualiseren ze dan maar. Het is dan een “verlegenheidsoplossing”: je gaat de cliché‚-weg, omdat je die tenminste kent, die is vertrouwd.

Zie ook het Engelse artikel

Sexual Intimacy

waarin ook de valkuilen staan waar ongeoefende hulpverleners vaak intrappen. MEER

Print Friendly, PDF & Email