Veel nieuwe inzichten van de seksuologie zijn niet bekend geraakt. Veel mensen lijden aan stereotiepe opgelegde normen. Op dit site-onderdeel belangrijke nieuwe ontwikkelingen. Nieuwe ontwikkeling over samengaan van fysiek en gedachten. Daarom spreekt men tegenwoordig meer over mannelijk verlangen enz.

Uitvoeriger

Print Friendly, PDF & Email