Innovaties in psychotherapie 

Pesso, psychotherapie  met lichaam en ziel

Psychotherapie en ons  lichaam staat steeds meer in de belangstelling. Mijn leermeester Pesso heeft hier een mooi systeem voor ontwikkeld. Aandacht voor lichamelijkheid zoals zitten, kijken en bewegen kunnen aan client en therapeut trefzekere informatie bieden en rechtstreeks leiden naar wat van werkelijk belang is. Een essentieel artikel :MEER

Het lichaamsbewustzijn van de therapeut.

Hoe staat het met het lichaamsbewustzijn van de therapeut zelf? Niet alleen het lichaam van de cliënt, maar ook dat van de therapeut is een betrouwbaar kompas voor therapie.Het gebruik van diens lichaamsbewustzijn opent nieuwe mogelijkheden. MEER

The art of psychotherapy

Ways to reach the master level. Focus on the therapist!    MEER 

Therapeut worden: stapje voor stapje

Therapeut worden leer je stapje voor stapje. Het is een moeilijk vak. Kan het vak echt geleerd worden of is het een natuurlijke gave en kun je van een dubbeltje nooit een kwartje maken?
Alle goede dingen gebeuren in drieën. Het gaat om technische vaardigheden, om het aanleren van een niet-symbiotische relatie tot de cliënt, en om het bewustzijn. MEER

Het gebruik van Pesso-therapie bij andere vormen van therapie (schema;gedrags;eft enz.)

Bij interesse vraag me via mijn email

De therapeut op vacantie. Meer effect door minder te doen.

Het wu-wei principe is eeuwenoud. Door minder pre-occupatie met een techniek of vooropgezette doelen, door daar van af te zien,is het bewustzijn van de therapeut vrijer om beter te zien en in te gaan op wat letterlijk ‘voor de hand ligt’ in de cliënt. Het wu-wei principe kan een meer relaxte levenshouding worden.

 Meer


Albert Pesso.

Grondlegger van de Pessopsychotherapie. Zijn website: www.pbsp.org

De Nederlandse vereniging van Pessotherapie: www.pessotherapie

 

 

 

 


Spiritualiteit en Psychotherapie.

Scène uit een Pessotherapie. Op zoek naar iemands soul, zijn ware zelf. Via interactie met wat ouders hadden horen te zijn, ideale ouders.

 

DE ZIEL terug in de psychotherapie

Een moderne visie òp en vanuìt ‘soul’; verdiept de algemene therapeutische grondhouding en geeft fijnzinnige kracht aan de therapeutische praktijk. Spontaniteit en bezieling weer doel van de psychotherapie.MEER 

Zie ook: bezield bestaan. Meer

Spirituele dimensies in psychotherapie

Spirituele dimensies zijn er wel degelijk in psychotherapie. Hiernieuwde belangstelling voor spiritualiteit nadat hij deze van godsdienstige connotaties is ontdaan. Het grensgebied tussen psychotherapie en spirituele groei. MEER

In het licht van de Boeddha

Een beschouwing over verband en het onderscheid tussen spirituele groei en psychotherapie. Spiritualiteit als basisbehoefte. MEER

De therapeutische kracht van bewustzijn Waarom therapeuten mediteren

Ons bewustzijn stelt ons in staat om te helen. Wanneer een psychotherapeut zich dit vermogen van zijn bewustzijn eigen maakt, verandert zijn werkwijze. Hij werkt dan vanuit zijn innerlijk, merkt op wat aanwezig is en gebruikt daarbij ook de gewaarwordingen in zijn eigen lichaam en de non-verbale signalen van zijn cliënt. De therapeut is in harmonie met zichzelf, zijn handelingen komen vrij en vanuit spontane neigingen, zonder de behoefte aan uitvoerig beraad en toch in harmonie met de bestaande situatie. De specifieke techniek van zijn therapeutische school kan de therapeut inzetten wanneer de tijd rijp is, maar verdwijnt naar de achtergrond omdat wat hij waarneemt zijn uitgangspunt is. Voordeel van deze wijze van werken is dat zij van een natuurlijke eenvoud is, therapie lichter maakt en tot direct effectieve interventies leidt. MEER

Contemplatieve psychotherapie

Over de psychologische achtergronden van spiritualiteit. Een samenvatting. MEER

Specifieke onderwerpen 

Kortdurende psychotherapie met behoud van diepte

Kortdurende psychotherapie met behoud van diepte verondersteld veel ervaring, maar is onder bepaalde omstandigheden zeer aan te bevelen, zeker voor mensen (zoals studenten) die niet zoveel tijd hebben,en toch diepte en inzicht willen. Kortdurende behandelingen staan in het centrum van de belangstelling , zeker ook wanneer zij inzicht kunnen geven aan intelligente mensen. Vereiste diagnostische criteria.  MEER

Psychotherapie voor mannen

Psychotherapie voor mannen is uitdrukkelijk belangrijk en er is ook veel over te zeggen. Mannen houden niet zo van psychotherapie, desnoods willen zij een vaardigheidscursus. In dit artikel over waar een therapie voor mannen aan moet voldoen om aantrekkelijk te zijn en verdere kenmerken. MEER

Seksuele problemen. Therapie en valkuilen 

Seksuele problemen zijn vaak een ingang voor problemen. Alleen vragen hulpverleners uit een soort gêne er vaak niet naar. Ook spelen eigen oordelen over dit onderwerp vaak bij een sekstherapie. MEER

Rethinking traditional concepts of sexuology

Some critical remarks and alternative suggestions. MEER

Psychotherapie voor jongeren in de studentenleeftijd

Psychotherapie voor studenten is een specialisme. Houding van de therapeut en soort therapie zijn bepalend. Een leeftijd die zeer ontvankelijk is vooral voor kortdurende therapie. Op deze leeftijd behandeld, is vaak een winst voor het leven. MEER

Naar een nieuw paradigma voor de psychotherapie

Safran (1995) heeft samen met enkele andere auteurs het afgewogen ‘Psychoanalysis and Boeddhism. An exploring dialogue’ geschreven en zij kwamen tot een nieuw paradigma voor de psychoanalyse. Het begin van Mindfulness. MEER

Doel en reikwijdte psychotherapie

Het verband tussen veranderen en accepteren, tussen ‘Becoming’ en ‘Being’  Is het doel van psychotherapie niet veeleer acceptatie, …“I considered that the goal of psychotherapy could be a letting go of many desires (also the one to change)”… (Sarolea 1995). MEER

‘Dit is geen partij’ zei ik tegen de scheidsrechter.

Maar de worstelboeddha kwam naar mij toe, glimlachte naar mij, raakte mij even aan en zei:’ kom op, joh’.

We speelden zoals een vader met een kind.

Print Friendly, PDF & Email