Contact met jezelf

Contact met jezelf is de meest intieme dimensie die je met jezelf kunt hebben.

Het licht dat wenkt uit de verte, oorsprong van ons bestaan, dat oproept
tot intense aandacht, uit de vervreemding, uit de verstrooiing. De stille tijdloze ruimte achter de vorm van het moment. Hoe stiller je wordt, hoe meer je beseft dat de ruimte en jij in feite één zijn. Jij bent die stille ruimte, jij bent dat eeuwige bewustzijn, dat de basis is van alle creatie. (Eckhart Tolle )

The quality to be close to yourself brings you close to everything else (naar Almaas)

A quality of intimacy, close to yourself, to something central, something very real in oneself, very precious, desire for your own heart, make yourself open, vulnerabile, tender and strenght.

Een gevoel van grote droefheid en eenzaamheid kan optreden, alsof een essentieel deel van jezelf, een orgaan dat greep op de werkelijkheid uitoefent, aan het afsterven is. Tegelijk merk je dat de werkelijkheid buiten je een reusachtige stap naar je toe heeft gedaan. Alles wat je ziet wordt intiem, nabij, alsof het gaat om een persoonlijke ontmoeting tussen jou, je zintuigen en wat je waarneemt. Het geeft een gevoel van verbondenheid een gevoel van empathie met de wezens en de dingen. Tegelijk krijgt elk wezen, elk voorwerp, diepte, omdat je oppervlakkige blik van eigenbelang wegvalt.

Het is een ‘achtergrond’ in ons. wel beschreven als een partner, maar ‘geliefde’ is wellicht een betere benaming . Als je haar ontmoet, weet je dat zij het was, waar je je hele leven naar verlangd hebt, zonder te weten waarnaar je verlangde. ……De ‘ achtergrond’ is zij niet een deel van onszelf? (Het gehele stuk citaat is vrij naar en Uit: De verbeelding aan de macht. Meino Zeillemaker. In : Humanisme en Boeddhisme. F. Elders (2000). Asoka)

Eckhart Tolle (meer) zegt het zo:

Aanwezig zijn in het nu (‘presence’) is niet wachten tot het volgende ding. 

In het nu blijven betekent: niet slapen, ook niet opvullen(met gedachten), het volgende ding is altijd een gedachte. In het nu blijven betekent: het nu zelf beleven. Dat betekent niet alleen je bewust zijn van wat er van binnen met je gebeurt, want er is meer: de ruimte (space), het licht van het nu , het eeuwig tijdloze. Bewust blijven van het nu zelf.

Dat ‘ nu’  is onafscheidelijk van jouw essentie. Daar is geen herinnering voor nodig (zo was ik, of het beeld van mijn jeugd waarin ik mij speels voelde of zo). Jouw essentie is niet te beschrijven in beelden of woorden. Het is stilte. Het is jouw ik voordat het iets wordt. Er is iets dat meer is dan wie je dacht dat je was. Het bevrijdt je daarvan, van de illusie van vorm, van de illusie van je lichaam of je geest. Het wordt genoemd: niet-zelf, atman, leegheid (=geen object of ding)

 

De kunst om ook rustig alleen te kunnen zijn, veronderstelt een goed contact met jezelf. Door veel drukte en prestatiedwang heeft onze maatschappij een behoorlijk vervreemdend effect. Ook raken veel mensen zichzelf kwijt doordat ze zich voortdurend aan anderen aanpassen, uit angst hen te verliezen. Van al dat aangepas wordt een mens doodmoe. Als je merkt dat je je teveel aan trekt van anderen en je volledig uitput in wat anderen (of je ouders) van je verwachten, dan wil je daar van af. Je verspeelt al je energie aan het voortdurend kijken naar anderen. Je wordt depressief of chagrijnig. Je hele zenuwstelsel verkeert vierentwintig uur per dag in een alarmfase, steeds maar oplettend wat een ander van je wil of verwacht. Vele vage klachten die je nauwelijks kunt formuleren, zijn het gevolg van dit slecht contact met jezelf. Een beetje depressief, een beetje onrustig, een beetje niet weten wat je wilt, het gevoel hebben niet op je plaats te zijn. De begrippen ‘het valse en het ware zelf kunnen dan verhelderen waar je aan lijdt en waar je heen zou willen.

Schitterende video over onszelf, en contact daarmee:

Terug naar algemene pagina over contact met jezelf

Print Friendly, PDF & Email