Uit de moedertaal van Jezus: oorspronkelijke woorden

Ik heb de tekst in handen gekregen van de betekenis van de woorden die Jezus in zijn eigen moedertaal, het Aramees heeft uitgesproken. Daar is geen woord Spaans bij, geen te verticaal woord dat we niet zouden kunnen begrijpen.(Douglas-Klotz, Neil (2006). Blessings of the Cosmos. Wisdom of the heart from the Aramic Words of Jesus. Het Aramees kent veel grondwoorden die vele betekenissen hebben. Geen woord ervan is door de handen van de angstige kerk opgepept tot iets magisch of verticaal bovennatuurlijks, zodat wij het’ beter’ zouden kunnen geloven. Ook hebben de woorden niet van Jezus een god gemaakt, vanuit de angst dat we anders geen houvast zouden hebben. De woorden zijn even eenvoudig als die van Boeddha. Jezus en Boeddha zijn mensen zoals wij met dezelfde natuur en daar ligt hun ontroerende betekenis. Het evangelie volgens Matteus 5, 16 (..laat je licht schijnen zodat ze de vader verheerlijken die in de hemel is…) wordt dan vanuit het Aramees: Laat het licht van jouw binnenste, ik bedoel het bewustzijn dat jouw werkelijke zelf is schijnen over de sterfelijke wezens die je tegen komt en laat dat licht stralen over de menigten aan stemmen die in jou huizen Wanneer zij allen de uitstraling zien van jouw tot rijpheid gekomen wijsheid en jouw handelen voelen op de juiste tijd en plaats, dan zullen zij zich vanzelf aansluiten bij de lofzang en kosmische harmonie die uit onze Oorsprong oprijst en zullen zij de kracht zien die ons voedt en ieder moment in stand houdt terwijl het heelal een diepe stilte doet klinken, en in een voortdurende beweging en haar licht over ons laat stralen. De Aramese vertaling van een andere tekst die Jezus in zijn moedertaal sprak, volgt nu. Het evangelie met de tekst: Zoek eerst het Rijk Gods (Matteus 6,.33) krijgt in vertaling weer een voor ons aktuele betekenis. Want ’Eerst’ komt van luqedam met de stam qdm, verwijzend naar het vroegste ’eerst’, het eerste ontstaan van het universum. En in de te vertalen tekst: ’Koninkrijk Gods’ is de vertaling van de Aramese stam malkutah, het impliciete ordeningsprincipe van het Ene dat is. Zo ontstaat deze tekst

Als je bezorgd met iets rond loopt, kijk dan voordat je ook maar één keer adem hebt gehaald, naar wat er aan beloften en rijkdom in onze schepping wordt aangereikt en precies bij je past. Begin precies op de plek waar de Bron van ons leven ontspringt en ons binnenstroomt, en zoek daar en blijf dorsten met ongeduld tot je voelt wat het Ene Zijn inhoudt, dat al je ideeën en idealen bezielt, dat je weer doet geloven en beseffen dat het om liefde gaat. Al het andere – de algemene en eindeloze stroom dingen van het leven komt zo vanzelf tot je als je het nodig hebt. Je staat dan op een drempel waarachter volledigheid op natuurlijke wijze tot je komt, en jouw jouw overgave je vervult. Als jij jezelf voegt en geeft, dan doet de werkelijkheid zelf dit ook. Kwel jezelf niet door steeds je ogen op de buitenkant te richten, of op wat je wilt afmaken of op de gemoedstemming die je morgen zou willen ervaren. ‘Morgen’ betekent in feite dat wat nu niet bij je is. De tijd en de elementen wassen al die drukte helemaal weg, zoals die in allerlei vormen aan ons verschijnt. Maak je niet zo druk, de toekomst zal immers gewoon vanzelf komen. Als een dag voorbij is, dan blijft er nog genoeg over dat nog niet klaar is. Iedere periode van licht, iedere dag, zit immers vol acties die er eigenlijk niet toe doen. Maar ook dat is niet erg.

Print Friendly, PDF & Email