HET LICHAAMSBEWUSTZIJN VAN DE THERAPEUT

Louis Sommeling. copyright

lichaamsbewustzijn

Het lichaamsbewustzijn van de therapeut is een trefzeker kompas in psychotherapie.Gendlin heeft de cliëntgerichte psychotherapie gevoelig gemaakt voor hetgeen de cliënt in zijn lichaam beleeft. Hoe staat het echter met het lichaam van de therapeut zelf? In dit artikel vraag ik aandacht voor onze eigen lichamelijke reacties als therapeut. Ik wil laten zien hoe het gebruik van ons lichaamsbewustzijn nieuwe mogelijkheden opent. Bijkomend voordeel is dat onze natuurlijke spontane reacties meer een eigen plaats krijgen; ze zorgen ervoor dat wij ons werk ontspannener en met nog meer plezier kunnen doen. In het werk van Vanaerschot en anderen wordt duidelijk hoe ook binnen de cliëntgerichte psychotherapie lichaamservaringen, ook die van de therapeut een rol mogen spelen in het therapeutisch proces. Temeer omdat er steeds meer aandacht is voor de behandeling van vroege stoornissen die stammen uit de periode waarin een kind nog niet praten kan.
Eerst beschrijf ik hoe ik in mijn therapie zelf gebruik maak van lijfelijke ervaringen die ik in mijn lichaam opmerk, zowel vóór als tijdens de eigenlijke sessies. Vervolgens voorzie ik deze ervaringen en voorbeelden van een theoretisch kader.    Het hele artikel.

Print Friendly, PDF & Email