Woorden voor ons binnenste

Analyse van eigen ervaringen, wetenschappelijk ondersteund

Woorden voor ons binnenste en beantwoording van gebruikelijke vragen van uitgevers:

1. Waarom wilt u op dit moment dit boek schrijven? Wat constateert u (een gemis, een vondst, een idee)?

iedereen wil tegenwoordig zelf ervaren liefst los van kerk of ideologie Maar wat is dat eigenlijk. Hoe weet je of een gefantaseerde of constructieve ervaring hebt. Als postjezuïet maakte ik intensief kennis met ‘De onderscheiding der Geesten’, het wereldberoemde boekje van Ignatius uit de zestiende eeuw. Ik verbind die kennis met ons werkelijkheidsbeeld uit de 21e eeuw (vanuit de quantummechanica

2. Elevator pitch: hoe zou u uw boek in 10 seconden/50 woorden omschrijven?

Hoe kun je leren onderscheiden tussen aangeprate en authentieke ervaringen van jezelf? Die kennis leidt direct tot meesterschap over eigen impulsen, zoals verslaving aan informatie die je overspoelt, het managen van je eigen humeur, meer openheid in contact met jezelf en anderen.

3. De kern van het boek: wat is de strekking van uw verhaal?

Hoe kun je eigen ervaringen verhelderen? Dit boek onderscheidt zich van de menigte aan zelfhulpboeken doordat het zich bij de beantwoording van die vraag laat leiden door de nieuwste inzichten van de neurowetenschap, filosofie en psychotherapie. Dit boek onderscheidt zich ook omdat het alleen geluk belooft als je je met jezelf durft te confronteren, het biedt geen instant oplossingen, maar helpt je wel je eigen weg te vinden. De auteur beschrijft ervaringen die ieder van ons kan hebben, aan de hand van dagboekfragmenten. Hij zoekt daarbij naar woorden voor ons binnenste die onze belevenissen helder beschrijven. Hij laat zien hoe die woorden tot meer zelfinzicht kunnen leiden. En hoe die bewustwording direct tot meesterschap over eigen impulsen leidt, hoe je de verslaving aan informatie die je overspoelt de baas kunt blijven, hoe je je eigen humeur kunt leren managen, hoe je met moedeloosheid om kunt gaan, en hoe je je voor contacten met jezelf en anderen kunt openen.
Dit boek waagt zich ook aan ervaringen die uit een heel andere dimensie lijken te komen en een ander perspectief openen op erotiek, contact, bovenzinnelijke belevingen. Ons bewustzijn staat in de wetenschap momenteel hoog in de belangstelling. Bewuste ervaring is voor haar de meest betrouwbare vorm van informatie is. Maar wat is een ervaring eigenlijk en bestaan er criteria om te onderscheiden tussen onbetrouwbare aangeprate ervaringen en betrouwbare zinnige ervaringen?

4. Het doel van het boek: wat wilt u met dit boek bereiken? En wat moet de lezer ermee kunnen?

Een weg voor de gewone lezer die meer over zichzelf te weten wil komen om daar dan ook iets mee te kunnen doen in zijn dagelijks leven.
Voor de professioneel in het spirituele en de bewustzijnshype: een filosofische en wetenschappelijk onderbouwing van zelfhulpboeken en meditatie.

5. Vorm en opzet: om wat voor soort boek gaat het en hoe komt het er inhoudelijk uit te zien? Welke elementen wilt u toevoegen (bijvoorbeeld beeldmateriaal, cases of interviews)?

Zie voorbeeld lay-out:
In rode tekst in een blokje rechts van de hoofdtekst begin ik ieder hoofdstuk met enkele handreikingen om stil te staan bij je eigen beleving over het thema van dat hoofdstuk. Wanneer je je eigen ervaringen bij een thema beschrijft vóórdat je mijn hoofdstuk gelezen hebt, is het misschien interessant om na het lezen van míjn beleving de jouwe er nog eens naast te leggen en de verschillen te vergelijken.

Belangrijke woorden die ik in een hoofdstuk gebruik om mijn innerlijk nader te omschrijven, kleur ik groen en geef ik weer in blokjes rechts van de hoofdtekst. Het is een hulp om jouw eigen innerlijk meer in detail te beschrijven en om meer diepte te geven aan woorden als ‘jezelf zijn’ of ‘geluk’ of ‘ je moet vooral genieten’ , die anders zo gemakkelijk zonder zeggingskracht blijven.

Met paarse letters staat in een blokje rechts van de hoofdtekst een korte wetenschappelijke reflexie. Steeds meer lopen persoonlijke ervaringen en ontwikkelingen in de allernieuwste zelfs exacte wetenschap parallel en ondersteunen zij elkaar. Onze subjectieve ervaringen komen zo in een groot universeel en objectief kader terecht.
Ten slotte heb ik aan het einde van ieder hoofdstuk blauw omlijnd wat voor mij de kern is van een thema dat ik in mijn dagboek heb beschreven
met een tip voor jou.

Voorbeeld: 1. Meesterschap over ongewilde gewoonten. Vlakke ervaringen.

Dagboek: 5 Mei 2015.
Ik vind het vervelend dat ik geen meesterschap heb over gewoontes die met mij op de loop gaan. Ik ga stil staan bij mijn heftige dorst om te weten, steeds meer te willen weten. Ik wil daar geen slaaf van zijn, van geen een gewoonte overigens, want dan word ik automatisch gestuurd en ben ik niet zelf ten volle aanwezig bij waar ik ben. Dat stilstaan bij automatische gewoonten gebeurt niet vanzelf maar is een bewuste keuze, een wilsbesluit dat ik regelmatig moet vernieuwen als ik deze impuls om als maar meer te willen weten, bijna als een obsessie, serieus meester wil worden. Het bewustzijn van de heftigheid van die dorst om te weten alleen al, leidt vreemd genoeg tot meer kalmte merk ik iedere keer weer. Ook nu.

Inhoud

Inleiding p4
1 Meesterschap over ongewilde gewoonten. Afgevlakte ervaringen p 7
2 Levendig ervaren. Ons lichaam vertelt 13
3 Uitsluitend in gedachten. Niets ervaren 18
4 Humeurmanagement. Een opgeruimd gemoed 27
5 Geestelijke krachttraining. Oefenen of juist niet? 35
6 De ervaring van een mysterieus bestaan 44
7 Het lukt niet. Moedeloosheid 46
8 Kijkend in de spiegel. Houden van jezelf 49
9 Kijkend in de spiegel. Narcisme ervaren en aanvaarden 54
10 Analyse van relaties. Hoe conflicten nuttig te maken 60
11 Dimensies van intimiteit 71
12 De noodzakelijke ander bij basale ervaringen en ont-moeting 78
13 Zo vriendelijk en veilig als het licht. Een mythische ervaring 83
14 Tijd krijgen, tijd nemen, stilstaan in de tijd. Niets doen beleven 89
15 De route terug het paradijs in. 93
16 Zielenroerselen. 99
17 Goddelijke ervaringen 106
18 De speelsheid van de werkelijkheid 112
19 Meest intieme ervaring 116
20 De ervaring van een steeds weer verdwijnend houvast 119
Bijlage Universeel bewustzijn in de meest recente wetenschap 126
Literatuur 178

Print Friendly, PDF & Email