Meer over dieper beschouwen

Buiten beschouwing blijft het onomvatbare geheel waarin de dingen functioneren …
´Boom´is maar een naam die wij eraan gegeven hebben, er zijn wortels, bladeren, nerven, vormen, veranderingen, enz. De tafel bestaat met medewerking van alles wat niet deze tafel is.

“Als jullie een rijstkom vasthouden en je voedsel eten, houden jullie er een ‘kom-visie’op na. M.a.w. als jullie je etenskom in je hand houden, zien jullie hooguit de gebruikwaarde van de kom, of zelfs dat niet eens. Het gaat hierbij niet alleen om de schoonheid van de kom. Het achteloos gebruik wordt bekritiseerd, het ontbreken van het besef met deze kom de hele wereld in handen te hebben … het mysterie van elk fenomeen niet te zien.

Het wijsheidsoog

Sunyata is een zienswijze. Het vraagt naar te zien zonder te zien, of het oog te gebruiken ‘binnen de ogen,’ ‘het eerste oog,’ het ‘wijsheidsoog.’ Het veronderstelt de inspanning te onderzoeken wat er in het bewustzijn gebeurt als het oog kijkt, het oor hoort, de tong proeft.

‘Een aansporing om op een bepaalde wijze te kijken naar de werkelijkheid. Emptiness, void, openheid, transparantie of ‘wezensschouw’ zijn de meest gebruikte vertalingen van het basiswoord ‘Sunyata.’ De wortel van dit woord is ‘sun’, wat zwellen betekent. Een gezwel is te veel aan substantie, dat zich pijnlijk vestigt op de huid en deze zijn natuurlijke gladheid doet verliezen.’
(Uit: N. Tydeman: Dansen in het duister, een proeve van spiritualiteit, p.116-119, Asoka)

Verduidelijking van ons diepere zien.

Dat wat zich manifesteert kan niet conceptueel beschreven worden. Daarom enkele vergelijkingen uit het gewone leven ter verduidelijking, pointers zijn het: verwijzers naar.

(Overgenomen en bewerkt naar Stanley Sobottka Emeritus Professor of Physics University of Virginia Charlottesville,  Changes in content are not permitted. Hij schreef een hele cursus over verband meditatie/Boeddhisme/quantumfysica.

Wat we denken te zijn, hoe wij verschijnen is een illusie, als een droom, een schaduw zonder inhoud. Hij gebruikt vergelijkingen met een droom, een waterdruppel,  schaduw, oceaan en de golf enz. Zie uitgewerkt op link

Print Friendly, PDF & Email